Trang Chủ

Giá trị pháp lý của email doanh nghiệp khi giả quyết tranh chấp

Theo quy định của nhà nước Việt Nam, của Luật Giao dịch điện tử 2005 thì bên cạnh mục đích truyền đạt thông tin, thì email server còn mang giá trị có thể cho là chứng cứ. Do đó, nếu giữa các công ty, doanh nghiệp xảy ra tranh chấp, thì cần lưu ý về điều kiện, hình thức và thời điểm của nhà cung cấp email để qua đó bảo vệ được quyền lợi của mình.

Khi có sự tranh chấp, Nếu chỉ giao dịch qua email hay các thông tin lưu trữ, các hình ảnh trên toàn bộ một email server thì tính pháp lý của email trong tường hợp trên thì được giải quyết như thế nào, và phải làm sao?Các giá trị pháp lý của một email doanh nghiệp khi giải quyết tranh chấp với nhau. Theo Luật Giao dịch điện tử 2005 thì thư điện từ hay email là một trong các hình thức thể hiện của các thông điệp dữ liệu.
 

Những nguyên tắc cần nhớ khi sử dụng email
 

Email này tuy được lưu trữ lại bởi các phương tiện điện tử, không được thể hiện bằng giấy, mẫu như hình thức văn bản nhưng vẫn mang giá trị pháp lý được sự chấp thuận của pháp luật. Trường hợp nào pháp luật yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản nhưng nếu các thông tin chứa trong email doanh nghiệp vẫn còn có thể được truy cập và được sử dụng để tham chiếu khi cần thiết thì, như vậy email vẫn được xem là một văn bản có giá trị. Ngoài ra các email còn mang giá trị là một chứng cứ và có giá trị như văn bản gốc khi đáp ứng được 2 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Nội dung của email phải đảm bảo một cách toàn vẹn, tức là chưa bị thay đổi kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một email hoàn chỉnh nhất.
Điều kiện 2: Nội dung email có thể có quyền truy cập và sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết nhất.


Nếu xét về giá trị mặt pháp lý thì email khi được sử dụng làm chứng cứ còn phải căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo gửi đi và khi lưu trữ. Cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của email cùng cách thức xác định người tạo ra email và các yếu tố phù hợp khác.
 

Những nguyên tắc cần nhớ khi sử dụng email
 

Trong bộ luật Tố tụng dân sự của nhà nước Việt Nam sửa đổi năm 2011 quy định, chứng cứ là các tài liệu có thể đọc được. Do đó email có thể xem, dùng làm chứng cứ khi được cung cấp và được chứng nhận, xác thực bởi các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền. Mặc dù như vậy, khi thu thập chứng cứ ban đầu của doanh nghiệp sẽ rất khó tiếp cận được và yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ, cung cấp xác nhận được nội dung email doanh nghiệp trao đổi giữa các bên liên quan.

>>Xem thêm: 
Những nguyên tắc cần nhớ khi sử dụng email

Trong hồ sơ phải kèm theo Đơn khởi kiện, bên cạnh các chứng cứ khác cũng có thể in nội dung email trao đổi có giá trị phục vụ trong việc giải quyết tranh chấp và kèm vào trong hồ sơ khởi kiện. Email trong trường hợp này sẽ tạo thêm nhiều cơ sở và căn cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của các công ty, doanh nghiệp, qua đó để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và tiếp nhận và thụ lý Đơn khởi kiện với nhau.


https://danhgiaxehoitphcm.net/details/nhung-nguyen-tac-can-nho-khi-su-dung-email.html
 

Với tầm quan trọng này của email, chúng ta thấy được email trong doanh nghiệp có tầm quan trọng như thế nào? trong quá trình giao dịch với các đối tác và khách hàng nên sử dụng dịch vụ email server, email hosting để lưu trữ dữ liệu, thông tin quan trong email phòng ngừa các trường hợp tranh chấp xảy ra.

Trang Chủ